Dialoog

Doel

Waarom is dit belangrijk?

Een samenwerking wordt gevoed door de dialoog tussen partijen. Dialoog zorgt voor onderlinge betrokkenheid in de community en is voorwaardelijk om de community draaiende te houden.

Leerervaring

Wat hebben we afgelopen periode geleerd – valkuilen en successen.

Het is een continu proces waarvoor alle partners verantwoordelijkheid dragen. Tegelijkertijd moet dialoog worden georganiseerd; partijen moeten met elkaar verkennen wat de beste manier is om actief deel te nemen in de community en hoe de inhoudelijke invulling van de dialoog vorm krijgt.

Zoals de dialoog in de samenwerking van belang is, is dat vergelijkbaar voor de gezamenlijke ambitie waar de samenwerkende partijen voor staan in het ontwikkelen van personeel. De dialoog is dan ook niet alleen van belang voor de community, maar is ook van belang als interne dialoog binnen de deelnemende organisaties. Op welke wijze voelen de medewerkers zich onderdeel van de community? Daarnaast is de externe dialoog van belang, daar waar de community de dialoog wil aangaan met alle stakeholders in de omgeving.

Toekomst

Wat gaan we komende twee jaar realiseren.

De activiteiten die zijn benoemd in de intentieverklaring beogen de betrokkenheid bij en de interactiviteit van de community te verhogen en daarmee de waarde van de samenwerking te vergroten voor alle deelnemende partijen.