Inspiratie

Een goede samenwerking en kennisdeling begint bij een inspirerende omgeving. En een inspirerende omgeving wordt gecreëerd door ruimte en vrijheid te geven aan medewerkers, waarbij zij bestaande en nieuwe informatie kunnen combineren, waar zij kennis kunnen delen om tot nieuwe inzichten te komen en van 1 plus 1 samen 3 te maken.

Doel

Het grotere doel van Hack Your Future is het creëren van een vruchtbare omgeving waarin de samenwerking tussen diverse bedrijven in de IT sector en onderwijsinstellingen optimaal kan worden ingericht. Door met meerdere bedrijven en onderwijsinstellingen samen te komen en ideeën te delen ontstaat een vruchtbare bodem voor een inspirerende samenwerking.

In de praktijk

Wat is inspiratie

Er zijn verschillende definities, maar in zijn algemeenheid betekent het iets als ‘zin krijgen om iets te gaan doen of maken’ of ‘iets wat je aanzet om te doen, ideeën die nieuw zijn, nadenken, wat je aanspreekt, alles wat je hebt waargenomen gaat je inspireren’

Nu geeft dit wel een richting aan wat het betekent, maar hoe krijg je nu die ‘inspiratie’? In zijn algemeenheid is hiervoor wel voorbeeld voor te bedenken: Veel bekende sporters zijn een inspiratie voor de jeugd om die bepaalde sport te gaan beoefenen. Voetbal is hiervan een bekend voorbeeld, maar aansprekender is de fietssport waar ene Matthieu van der Poel de overwinningen aan elkaar rijgt. Of Max Verstappen die naar het wereldpodium van de Formule 1 racet.

Wat hier niet mag ontbreken, is een bepaald enthousiasme over het onderwerp: als je niets met de fietssport hebt, gaat je dat nooit inspireren. Kortom: van belang is om enige mate van interesse in een onderwerp te hebben.

Hoe vertaalt zich dat naar de praktijk

Zonder een stimulerende omgeving, geen succes. De moeilijkheid hierbij is dat ieder mens verschillend is. De juiste ‘modus operandi’ vinden is hierdoor complex.

Een gezamenlijke interesse in een onderwerp is de basis voor een inspirerende omgeving. Wat een inspirerende omgeving is, hangt af van de personen die in deze omgeving plaatsnemen: de één vindt inspiratie door in de natuur te wandelen, de ander doet dit bij voorkeur in groepsverband tijdens een weekend survival in de Ardennen.

Voor Hack Your Future is het van belang te bepalen hoe het individu zich laat inspireren. Dit zal voor een student (mogelijk) anders zijn dan voor directeur/eigenaar van een IT bedrijf. En voor een docent weer anders dan voor een medewerker.

Hoe kan de meest optimale situatie dan wel bereikt worden? Dit kan door o.a. het volgende te doen:

 • Stel een ieder in staat om een eigen ‘inspirerende omgeving’ te creëren
 • Bespreek met elkaar waar jij enthousiast van wordt. Dit geldt voor een omgeving (mensen, werkplek etc.), maar ook voor het vak/werk zelf
 • Maak hierin een onderscheid in zakelijk (wat wil je leren, hoe ga je je werk doen) en persoonlijk (wat zou je willen doen naast het leren of het werk)
 • Bereik consensus over wat besproken is: het ideale plaatje bestaat niet, maar je kunt er wel naar toe werken
 • Leg dit vast. Niet zozeer voor een stuk administratie, maar om houvast te hebben voor volgende gesprekken en ook om als leidinggevende een leidraad te hebben

De volgende vragen kunnen hier gesteld worden:

 • Waarom heb je voor deze studie/baan gekozen?
 • Welk doel streef je na?
 • Waarom is dat voor jou belangrijk?
 • Welk onderwerp zou je graag willen delen met je omgeving?
 • Waar wordt je enthousiast van?
 • Wat is voor jou een trigger om actief mee te denken over nieuwe samenwerkingsverbanden en/of kennisdeling?

Op basis van deze uitkomsten zou het mogelijk moeten zijn om een gezamenlijk onderwerp te kunnen bepalen en wat hierbij een omgeving is waarin dit onderwerp verder kan worden uitgediept.

‘Delen is vermenigvuldigen’

Hoewel de focus van Hack Your Future voornamelijk ligt op het creëren van samenwerkingsverbanden, kennisdeling en ‘Leven lang leren’, ontstaat de grootste inspiratie en de meeste ideeën door alle mensen in het bedrijf te betrekken. Door niet alleen vakinhoudelijke activiteiten, maar ook andere activiteiten te organiseren, gaan alle deelnemers actief onderdeel uitmaken van de verschillende activiteiten binnen het initiatief. Laat waar mogelijk ook activiteiten organiseren door de verschillende deelnemers. Zo raakt iedereen betrokken en worden kansen tot grotere inspiratie en verdere samenwerking benut.