Intimiteit

Elkaar goed leren kennen is essentieel voor een sterke en langdurige samenwerking. Tijdens het traject van Hack Your Future hebben we ingezet op ‘intimiteit’.

Doel

Het doel was om elkaar als bureaus en onderwijsinstellingen goed te leren kennen. Welke uitdagingen en (groei) ambities hebben we en daarin zien we overlap. Door met elkaar openlijk en binnen een intieme setting te delen komen we tot nieuwe inzichten. Leren en ontwikkelen in ons vakgebied is een noodzaak. Door met elkaar te delen zijn we in staat te vermenigvuldigen.

Leerervaring

Door middel van verschillende activiteiten hebben we ‘intimiteit’ gecreëerde tussen de deelnemers van Hack Your Future. Gezamenlijk hebben we een nacht doorgebracht in het klooster van Deventer. Hier hebben we openlijk gedeeld over onze uitdagingen als bedrijven en ondernemers. Zo hebben we geleerd dat we allen de ambitie hebben te excelleren in ons vakgebied, echter dat dit van vele zaken afhankelijk is.

Goede software is niet alleen afhankelijk van kwalitatieve code, maar ook focus op het gebied van projectmatig werken en het faciliteren van je teams is essentieel. Hier was binnen alle bedrijven ruimte voor verbetering. Door middel van het gezamenlijk inkopen van SCRUM trainingen en het opzetten van een leercultuur is hier antwoord aan gegeven.

Toekomst

Continue blijven leren en delen blijft van belang binnen onze bedrijven en onderwijsinstellingen. Door middel van gezamenlijke evenementen, hackathons en trainingen blijft dit de aandacht krijgen die het nodig heeft.