Kennismaking

Kennismaking, wat verstaan we hieronder? De dikke Van Dale zegt er het volgende over; Begin van de omgang met iemand, het bekendheid verkrijgen met iets. Het is een zelfstandig naamwoord en het is vrouwelijk. Mooie informatie maar hoe hebben wij binnen #Hack Your Future de kennismaking vormgegeven?

De basis van een goede samenwerking start namelijk met het kennismaken van elkaar. Wanneer je elkaar een beetje kent ontstaat er een basis om prettig met elkaar samen te werken. Je leert elkaar kennen, wat de verschillende overeenkomsten zijn, het talent van elkaar maar ook waar je elkaar in kan ondersteunen. Lees hier hoe je door middel van een goede kennismaking een start kan geven aan een samenwerking met personen binnen een project waarbij de deelnemende bedrijven een gezamenlijke doel nastreven.

Doel

Het grotere doel van Hack your future is het creëren van een vruchtbare omgeving waarin de samenwerking tussen diverse bedrijven in de IT sector en onderwijsinstellingen optimaal kan worden ingericht. Een belangrijke pijler in het opzetten van een goede samenwerking is starten met een kennismaking. In het kader van dit project is door diverse activiteiten getracht de kennismaking en het bijbehorende gevoel van vertrouwen in elkaar te realiseren om zo een waardevolle connectie te creëren die ook in de toekomst de basis zal blijven voor kennisdeling, kennisvereniging en samenwerking.

In de praktijk

Start met een ”Nacht van”

Zoals gezegd is kennismaken met elkaar het startpunt voor het samen aan de slag gaan in een project. Wie is de ander? Hoe communiceert deze persoon? Zijn er overeenkomsten? Of zijn die er juist niet? Om fijn met elkaar te samenwerken is kennismaken met elkaar key.

Binnen Hack Your Future hebben we de volgende aspecten van kennismaking gebruikt:

  • Een “Nacht van”, dit is een bijeenkomst met een overnachting. Op deze manier hebben we kennisgemaakt wat elkaars gebruiken zijn, omdat je met elkaar eet, ontspant en inspant in één omgeving
  • We hebben alle projectdeelnemers uit hun bestaande (werk)omgeving gehaalt, dit zorgt voor een gelijk niveau van omgevingsbewustzijn, waardoor iedereen gelijk is
  • Plan een diversiteit aan activiteiten tijdens deze “Nacht van” die afwisselend niet project (professioneel) gerelateerd zijn maar als basis kunnen dienen om met elkaar kennis te maken; te denken aan een rondleiding, een wandeling, sporten, denkspellen met of zonder wedstrijdelement erin. Bespreek algemene onderwerpen die de leden van de projectgroep kunnen aanspreken en wat het voor hen kan betekenen
  • Een goede doe activiteit is koken met elkaar, eet wat je samen gemaakt hebt, geniet en lach met elkaar, dat ging vanzelf gelukkig 😉
  • Maak tijdens de eerste “Nacht van” duidelijk welke vormen van communicatie er gekozen worden
  • Maak afspraken over het geven van feedback

Interventie (het geven van feedback)

Je leert elkaar vaak het beste kennen, door het geven feedback aan elkaar, hiervoor hebben wij interventie ingezet tijdens de “Nacht van”. Hier hebben wij geleerd hoe interventie plaats kan vinden en welke regels wij gebruiken wanneer we elkaar feedback geven? Hoe pakken we dat het beste aan, welke vorm van feedback past het beste bij welke persoon? Door het toepassen van interventie leer je elkaar weer beter kennen, het heeft een diepere laag gegeven aan het verbinden met elkaar.

Wanneer je deelneemt aan een initiatief zoals Hack Your Future is het van belang dat er ten alle tijde ruimte gemaakt wordt voor het geven van feedback aan elkaar. Zorg daarnaast dat je metingen verricht, meet vooraf de verwachtingen en achteraf, match deze met elkaar om te zien om we voldoen aan de verwachtingen. De output hiervan draagt weer bij aan het nader kennismaken met elkaar.

Samen doen

De focus en doel van Hack Your Future kan alleen behaald worden wanneer je samenwerkt met elkaar. Wanneer je duidelijk voor ogen hebt waar iemand zijn talent ligt en waar niet. Door samen bepaalde zaken te doen, hebben we elkaar nog beter leren kennen. Binnen Hack Your Future hebben wij niet alleen de projectdeelnemers de gelegenheid gegeven om met elkaar kennis te maken maar ook hebben wij kennissessie gegeven om elkaar nog beter te leren kennen. Dit had tevens het doel om ook de mensen achter het bedrijf beter te leren kennen.

Valkuilen & Successen

Ter evaluatie van het project MKB!Dee 2019: Hack Your Future worden onderstaand de successen en valkuilen uitgelicht met betrekking tot Kennismaking.

  • Het echt kennismaken met elkaar is verstoord door tussenkomst van COVID-19. Het heeft ons belemmert en gezorgd voor afleiding. * Kennismaken met een grote groep digitaal is lastiger dan wanneer je fysiek bij elkaar bent.
  • Vergeet de mensen achter het bedrijf niet om met elkaar kennis te maken, hierdoor wordt het draagvlak verbreed en door meerdere personen gedragen.
  • De verschillende metingen en monitoring die hebben plaatsgevonden hebben ons inzichten gegeven die hebben bijdragen een de sturing en uitvoering van het project.
  • Een valkuil is denk niet dat het kennismaken vanzelf gaat, geef en blijf hier constant aandacht en ruimte aan geven.

Toekomst

In de komende twee jaar zal de basis die gelegd is versterkt worden en zullen er nieuwe organisaties aansluiten bij dit initiatief. De focus van Hack Your Future zal voornamelijk blijven liggen op het creëren van samenwerkingsverbanden, kennisdeling en ‘Leven lang leren’.

Er zal een community ontstaan die dat mogelijk maakt, ook zal hierdoor er nadere kennismaking plaatsvinden tussen de personen achter het bedrijf om die te leren kennen.

Ik stel mij voor dat er gezamenlijk projecten worden opgepakt, er mensen uitgewisseld worden onder de verschillende bedrijven met als doel om elkaar te helpen en te leren van elkaar en met elkaar.